Jsme tým mladých právníků, kteří společně působí na trhu od roku 2016 a kteří získali své zkušenosti jak v advokátních kancelářích a významných obchodních korporacích, tak v akademické sféře. Do roku 2019 jsme působili jako sdružení advokátů s názvem KORIČANSKÁ ŠVARC advokáti. Od roku 2019 jsme změnili způsob výkonu advokacie na společnost s ručením omezením – BKS advokáti s.r.o.

Snažíme se posunout advokacii do 21. století, kdy poskytování špičkových právních služeb již není spojeno se starým koženým křeslem a zaprášenými zákoníky v knihovně advokáta, ale s moderními technologiemi, transparentním účtováním a flexibilní komunikací s klientem.

Díky dlouhodobým zkušenostem s řešením právních otázek v rámci velkých výstavbových projektů v oblasti energetiky a chemického průmyslu je naší doménou zejména poskytování právních služeb jak investorům, tak generálním dodavatelům technologických celků či služeb (tzv. EPC a EPCM kontrakty). Vedle toho jsme připraveni poskytnout právní služby i v řadě dalších případů dle potřeb klienta.

Informujeme, že od 1. 5. 2024 měníme adresu na Lihovarská 1060/12, 190 00 Praha 9-Libeň

Právní služby nabízíme českým i zahraničním společnostem, podnikatelům, fyzickým osobám a subjektům veřejné správy.

Pro výkon advokacie jsme v rámci profesní odpovědnosti pojištěni do výše 150 miliónů korun.

Náš tým

 JUDr. MARIE KORIČANSKÁ, Ph.D.

JUDr. MARIE KORIČANSKÁ, Ph.D.

Advokátka

Marie Koričanská se zaměřuje na oblast práva občanského, práva obchodních korporací a pracovního práva. Bohaté zkušenosti má v oblasti mezinárodního práva soukromého a práva mezinárodního obchodu, které taktéž vyučovala na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Marie má také zkušenosti s případy v oblasti nemovitostí a stavebnictví, hospodářské soutěže a běžného obchodního styku.

Ze sporné agendy se pak zaměřuje především na zastupování klientů při mimosoudních řešeních sporů a v řízeních před obecnými i rozhodčími soudy.

Odbornou praxi Marie získala zejména během praxe v advokátní kanceláři a jako podnikový právník významné české inženýringové společnosti.

Od roku 2016 do 2024 působila jako členka zvláštní komise pro řízení o rozkladech podaných proti rozhodnutím Ministerstva financí vydaným ve správních řízeních ve věcech státního dozoru nad hazardními hrami dle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.

Marie hovoří anglicky a německy.

Mgr. HYNEK ŠVARC

Mgr. HYNEK ŠVARC

Advokát

Hynek Švarc se zaměřuje na oblast občanského práva a práva obchodních korporací. Specializuje se zejména na oblast práva týkající se nemovitostí a  náhrady škody na zdraví.

V oblasti procesního práva pak zastupuje klienty před soudy a poskytuje všeobecné poradenství při vedení sporů.

Významné zkušenosti nabyl taktéž v energetickém sektoru, kde se účastnil příprav a realizaci smluv na výstavbu technologických celků v oblasti teplárenství, energetiky, rafinérských, petrochemických a agrochemických surovin.

Hynek hovoří anglicky.

Mgr. Ing. MARIAN BÖHM

Mgr. Ing. MARIAN BÖHM

Advokát

Marian Böhm se zabývá jak oblastí občanského a obchodního práva, tak oblastí práva veřejného, zejména stavebním právem a právem životního prostředí.

Marian má mnohaleté zkušenosti ze svého působení na pozici vedoucího právního oddělení ve významné české inženýringové společnosti a také v české pobočce německého energetického holdingu. Další právní dovednosti pak získal během svého působení ve veřejné správě a při svém působení v regionální developerské společnosti.

Významné zkušenosti dále nabyl v energetickém sektoru, kde se podílel na přípravě a projednávání řady smluv na výstavbu technologických celků v oblasti teplárenství, energetiky a petrochemického průmyslu.

Marian hovoří anglicky a německy.

NAŠE SLUŽBY

Zabýváme se právním poradenstvím ve všech stěžejních právních odvětvích. Díky praktickým zkušenostem nejen z advokacie, ale i obchodní sféry umíme pro klienta navrhnout jasné a jednoznačně formulované řešení, které mu umožní soustředit se na další aktivity bez nutnosti studia dlouhých a komplikovaných právních textů.

Je pro nás samozřejmé, že při poskytování právních služeb a poradenství plně respektujeme veškeré právní předpisy České republiky a stavovské předpisy České advokátní komory.

5

Občanské právo

5

Energetika

5

Stavební právo

5

Korporátní právo

5

Pracovní právo

5

Insolvenční řízení

5

Soudní spory

5

Developerské projekty

5

Správní právo

Ceník

Právní poradenství a služby poskytujeme v rámci hodinové sazby, která je 3000 Kč bez DPH za hodinu práce advokáta. Konkrétní cena je pak může být modifikována v závislosti na čas a obtížnost poskytované právní služby.

Při poskytování právních služeb a poradenství lze taktéž dohodnout paušální odměnu, která zahrnuje předem stanovený časový rozsah. Paušální odměna je vhodná pro větší časové objemy.

Cenu stanovujeme na základě analýzy poskytnutých základních informací, podle které určíme náročnost právních služeb a předpokládaný časový rozsah.

Poskytnuté právní služby účtujeme zcela transparentně. Klient společně s vyúčtováním obdrží podrobný přehled, s uvedením popisu poskytnuté právní služby a času na ni vynaloženého.

Jsme plátci DPH.

Pobočka Praha

Pobočka Liberec

Kontaktujte nás

BKS advokáti s.r.o.
IČ: 08041369

Pobočka Praha
Lihovarská 1060/12, 190 00 Praha 9-Libeň

Pobočka Liberec
Masarykova 455/34, 460 01 Liberec

office@bksadvokati.cz

+420 608 225 569 - Praha

+420 775 931 692 - Liberec

BKS advokáti s.r.o. je společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 312036.

7 + 12 =

Odesláním tohoto formuláře souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů.